MINUTA TICHA ZA OBĚTI PANDEMIE

MINUTATICHA

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi.

V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů.
Mnohé další oběti patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel.

Iniciativa Minuta ticha proto vyzvala ke společnému uctění památky přímých i nepřímých obětí pandemie koronaviru. „Jako občané, publicisté a aktivisté vyzýváme českou společnost, aby si památku obětí pandemie připomenula. Jsme přesvědčeni, že společné sdílení smutku a vzpomínek na oběti umožní naší společnosti lépe a důstojněji vykročit do budoucnosti, která nás po skončení pandemie čeká. Bude v ní mnoho nových výzev, jež se budeme muset naučit zvládat. Ale památka obětí by vyhasnout neměla.“

Minuta ticha za oběti pandemie bude zároveň symbolickým rozloučením, k němuž v rodinách zemřelých často ani nemohlo dojít.

Také na rádiu ROCK MAX se k iniciativě připojíme a v pravé poledne uctíme oběti koronaviru Minutou ticha.

18.03.2021 | patří do: ROCK MAX

Comments Closed