OBYČEJNÝ ŽIVOT S MÝM /NE/OBYČEJNÝM DÍTĚTEM – DRŽÍME SPOLU

kampan_plakat_3T-page-001-600x849

Cílem kampaně je ukázat veřejnosti obyčejný život s autistickými dětmi. Poupravit očekávání společnosti, kdy jsou autisté vnímání jako lidé s geniálními sklony (Rain Men) či na druhé straně jako osoby s vrozenými agresivními sklony, s nezájmem o své okolí a o život mezi vrstevníky. Jako lidé, pro které je lépe, když budou od společnosti izolováni např. ve speciálních zařízeních.  Autismus má však mnoho podob, jeho projevy jsou různorodé a život rodin s dětmi s autismem je stejně pestrobarevný a různorodý, jako život ostatních rodin.

Počet dětí, u kterých je diagnostikována některá z poruch autistického spektra, každoročně narůstá. Praxe naší společnosti nám ukázala, že využití speciálních technik a metod podpory dětí s autismem od nejútlejšího věku, pomáhá většině dětí s autismem porozumět našemu světu.  Zorientovat se v něm a postupně se s podporou okolí začlenit do kolektivu vrstevníků.  Pokud dojde k problémovému chování dětí s autismem, je to vždy chybou jejich okolí – nedokázali jsme jim situaci správně vysvětlit a obavy plynoucí z velké nejistoty vyvolaly toto problémové chování.

Kampaň se snaží seznámit veřejnost s šíří a pestrostí poruch autistického spektra, se speciálními technikami a metodami podpory a komunikace s lidmi s autismem. Stejně tak, jako se učíme komunikovat s příslušníky jiných národů, učíme touto kampaní komunikovat veřejnost s lidmi v jejich okolí, kteří svět vnímají jinak. Věříme, že toto je jediná možná cesta k tomu, abychom odstranily bariéry v nás, které vyvolává označení „toto dítě je autista.“

Aktivity kampaně:

21.5.2016 Benifice pro děti s autismem – Výuka autištiny s Auxiliem

Říjen 2016 vydání neobyčejných edukativních knih speciálně upravených pro rozvoj sociálních dovedností dětí s autismem

Ve spolupráci s firmou Freescale Polovodiče vytvoření speciálních www. stránek – PASAJA (porucha autistického spektra a já), přinášející usnadnění tvorby komunikačních pomůcek,  strukturalizace, vizualizace, komunikačních knih apod.

2.4.2017 Den porozumění autismu na Valašsku

Po celý rok budeme nabízet možná setkání v rámci škol, volnočasových aktivit a akcí pro veřejnost s nabídkou činností přinášejících zábavnou formou porozumění autismu.

17.05.2016 | patří do: DRŽÍME SPOLU, ROCK MAX

Comments Closed