NENECHEJME TAMTAM UTICHNOUT

TAMTAM

Pomozte spolu s ROCK MAXem zachránit Středisko rané péče Tamtam, které pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením. Základem programu Střediska rané péče Tamtam je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku.Terénní služby rané péče jsou poskytovány bezplatně formou pravidelných konzultací v klientských rodinách po celé Moravě. Zřizovatelem Střediska rané péče Tamtam je občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Více informací o středisku najdete na www.tamtam-olomouc.cz

Středisko rané péče Tamtam v letošním roce poskytlo službu rané péče více než 100 rodinám dětí se sluchovým postižením z celé Moravy a Slezska.

V letošním roce se služba rané péče Tamtam potýká s velmi nepříznivou finanční situací. V rozpočtu chyběly finanční prostředky na poskytování terénní služby rané péče po celé poslední čtvrtletí roku 2013.

20.12.2013 | patří do: DRŽÍME SPOLU, ROCK MAX

Comments Closed